Nebuďme krátkozrací....

07.10.2013

1. 10. Mezinárodní den hudby, seniorů, lékařů, vegetariánů a cyklistů
2. 10.  Světový den hospodářských zvířat
4. 10. Světový den zvířat
  Světový den úsměvu
5. 10. Mezinárodní den učitelů
7. 10. Světový den lidských sídel
  Světový den architektury
8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám
9. 10. Světový den pošty
10. 10. Světový den duševního zdraví
  Světový den zraku
  Den proti trestu smrti
14. 10. Mezinárodní den normalizace
16. 10. Světový den výživy
17. 10. Světový den za vymýcení chudoby
18. 10. Den boje proti obchodování s lidmi
20. 10. Den stromů
24. 10. Den organizace OSN
28. 10. Den vzniku samostatného Československa
31. 10. Světový den spoření
  Evangelická církev - Den reformace
  Den UNICEF