Záplavy 2013 / červen

04.06.2013

... Zdá se, že člověk je opět povoláván k zodpovědnosti, k umírněnosti a rozvaze při realizaci svých zásahů do prostředí, které jej obklopuje a které mu jeho zásahy čím dál více vrací zpět. Na 5.6. připadá Světový den životního prostředí. Vyndejme si špunty z uší a naslouchejme hučení vody - jsme součástí přírody, nezapomínejme se dnes a denně ptát, zda jednáme v souladu s ní..

V červnu si také připomínáme : 

1. 6.  Mezinárodní den dětí    
4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese
5. 6. Světový den životního prostředí  
8. 6. Světový den oceánů    
12. 6. Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí
14. 6. Světový den dárců krve    
15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
16. 6. Den otců        
  Den afrického dítěte    
20. 6. Světový den uprchlíků    
21. 6.  Evropský svátek hudby    
23. 6.  Svatojánská noc      
24. 6. Mezinárodní den osteoporózy    
26. 6. Den proti drogám      
27. 6. Světový den sdělovacích prostředků  
  Světový den rybářství    
  Světový den politických vězňů v ČR